Oddíl

V srpnu 2012 po odchodu většiny starého vedení přebírá středisko část bývalých roveru a začíná nová kapitola Žebětínského skautingu.
Ještě v létě začíná rekonstrukce klubovny spouští se nové internetové stránky a začíná příprava na sloučení s 13. střediskem Hiawatha a vznik samostatného 34. oddílu Žebětín.
Na podzim probíhá několik jednodenních a víkendových akcí spolu s mikulášskou a vánoční besídkou, po novém roce středisko uspořádá každoroční dětský karneval.

                    
Od prvního února 2013 se ze střediska stává oficiálně 34. oddíl pod 13.střediskem Hiawatha Brno, začíná se budovat stálý sklad táborového vybavení a po šesti letech se obnovují stanové tábory, první tábor v novodobé historii 34. proběhne u obce Smrk na Třebíčsku, další rok oddíl táboří opět ve Smrku a další dva roky oddíl staví své stany na oddílovém tábořišti u Hraničního mlýna a v roce 2017 na střediskovém tábořišti u Nové Vsi.

                    

Probíhá rekonstrukce oddílového tábořiště u Hraničního mlýna v Hrotovicích.
V roce 2015 oddíl uspořádal výstavu k 70 výročí založení skautského oddílu v Žebětíně.
                                        

V současné době středisko začíná rekonstruovat 1,5 hektarový areál v Žebětínských lesích v kterém vznikne nová klubovna oddílu a středisková základna.